play
O projektu

o-projektuProjekat Muzeja u Smederevu pod nazivom Virtual walk through the Smederevo fortress (Virtuelna šetnja kroz smederevsku tvrđavu) predstavlja pokušaj dela stručne javnosti Smedereva da na tehnološki savremen, dizajnerski dopadljiv, a jezički koncizan i jasan način približi široj javnosti kod nas i u inostranstvu jedan od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika u našoj zemlji.

Realizaciju projekta finansirala je švedska vlada kroz agenciju SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency (Švedska agencije za međunarodni razvoj i saradnju). Partneri u realizaciji projekta su švedska nezavisna međunarodna organizacija za očuvanje kulturnog nasleđa Cultural Heritage without Borders (Kulturno nasleđe bez granica) i Balkan Museum Network (Balkanska muzejska mreža).

Projekat Muzeja u Smederevu je jedan od 11 projekata iz 4 zemalja Zapadnog Balkana koji su finansirani u okviru ovog konkursa. Grantovi su dodeljeni muzejima za projekte koji uključuju bar jednu od sledeće tri teme: 1. pristup i inkluzija (naročito oni koji uključuju decu i odrasle sa invaliditetom); 2. interpretacija i komunikacija; 3. kulturni turizam.

Projekat Muzeja u Smederevu specifičan je po tome što odgovara na sva tri zahteva konkursa. Naime, finalni „proizvod“ ovog projekta je novi veb sajt smederevske tvrđave sa panoramom od 360 stepeni, odnosno panoramskim razgledanjem smederevske tvrđave iz ukupno 19 različito pozicioniranih tačaka koje u poptunosti pokrivaju monumentalnih 10,5 hektara. U okviru veb sajta posebno je akcentovano panoramsko razgledanje tzv. Malog grada smederevske tvrđave ili Utvrđenog dvora despota Đurđa Brankovića. Veb sajt ima edukativnu i turističku dimenziju. Na 40-ak info tačaka u okviru veb sajta posetiocima nudimo osnovne informacije o svim važnijim segmentima smederevske tvrđave poput kula, kapija, sakralnog kompleksa, hamama…

Veb sajt će omogućava popularizaciju najvažnijeg turističkog resursa Smedereva – smederevske tvrđave. Kako bismo omogućili nesmetan protok informacija o smederevskoj tvrđavi ka što širem auditorijumu i potencijalnim turistima koji žele da je posete, veb sajt je kreiran u dvojezičnoj varijanti: na srpskom (latinica) i engleskom jeziku, a zbog što boljeg pozicioniranja na indeksiranim listama mašina za pretraživanje interneta i većeg dosega potencijalnih posetilaca na Vebu, ovaj veb sajt je postavljen na dva domena i to na sledećim veb adresama: www.smederevskatvrdjava.com  i  www.smederevofortress.com .

Projekat je realizovan u periodu od 1. jula do 15. novembra 2013. godine. Autor projekta je Miroslav Lazić, diplomirani istoričar i diplomirani komunikolog-master, kustos Muzeja u Smederevu zadužen za odnose sa javnošću.

Institucionalni partneri Muzeja u Smederevu u realizaciji ovog projekta su Turistička organizacija grada Smedereva i Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

Kreativni partner i izvršilac projekta je studio za kreativni marketing Art_Net iz Smedereva. Autor najvećeg dela tekstova za veb sajt je Dejan Radovanović, arheolog i savetnik u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture Smederevo. Prevod tekstova na engleski jezik uradila je Mirjana Vukmanović, arheolog u penziji. Medijski partneri su veb portal www.sdcafe.rs i Radio Lux Smederevo.